Η αγγειακή εκτασία ή αγγειοδυσπλασία, η οποία συμβαίνει λιγότερο συχνά στο στόμαχο και στο δωδεκαδάκτυλο από ό,τι στο κόλον, είναι η αιτία αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό σύστημα στο 7% των ασθενών. Συχνά, ανευρίσκεται σε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας και έχει συσχετισθεί με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία (Osler –Weber –Rendu σύνδρομο) και προηγηθείσα ακτινοβολία.

Η διάγνωση της πάθησης τίθεται ενδοσκοπικά με την επισκόπηση μικρών, στικτών, ζωηρών κόκκινων αγγειακών βλαβών. Μία ασυνήθιστη παραλλαγή της γαστρικής αγγειακής εκτασίας είναι το watermelon stomach ( στόμαχος δίκην καρπουζιού) που ονομάζεται, επίσης, αγγειακή εκτασία γαστρικού άντρου GAVE ( Gastric Antral Vascular Ectasia). Η ενδοσκοπική εμφάνιση συνίσταται στην εμφάνιση οδοντωτής στήλης αγγείων που διατρέχουν παράλληλα με τις επιμήκεις γαστρικές πτυχές, διασχίζουν το άντρο και συγκλίνουν στο πυλωρό, αναπαριστώντας τις λωρίδες του καρπουζιού. Η αγγειακή αυτή συσσωμάτωση έχει συσχετισθεί με υποχλωρυδρία, συστηματική σκλήρυνση και πυλαιά υπέρταση.

Η θεραπευτική προσέγγιση της πάθησης συνίσταται στην ενδοσκοπική θεραπεία πήξης με Nd: YAG Laser ( Neodynium : yttrium – aluminum garnet), ηλεκτροπληξία, καυτηριασμό με argon plasma coagulator ή heater probe, ενώ η θεραπεία με οιστρογόνα – προγεσταγόνα είναι χρήσιμη στη μείωση της απώλειας αίματος ακόμη και στους ασθενείς εκείνους με υποκείμενη κίρρωση του ήπατος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην Ιατρό.