HELICOBACTER PYLORI GASTRITIS

gastritida-loimoxi-1

Η χρόνια γαστρίτιδα, μια από τις πιο κοινές καταστάσεις, είναι σήμερα γνωστή ως το αποτέλεσμα μιας ειδικής ανταπόκρισης του γαστρικού βλεννογόνου ενάντια στη λοίμωξη από το μικρόβιο Helicobacter pylori. H λοίμωξη με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού συνδέεται με τα περισσότερα έλκη δωδεκαδακτύλου, με γαστρικά έλκη και σχεδόν με όλα τα πρωταρχικά γαστρικά MALT λεμφώματα (mucosa – associated lymphoid tissue). Σε κάποιους ασθενείς αναπτύσσεται μεταπλαστική ατροφική γαστρίτιδα, έναν τεκμηριωμένο προάγγελο του γαστρικού καρκίνου.

Επιπλέον, άλλες καταστάσεις, όπως συστηματικές αυτοάνοσες παθήσεις, αθηροσκλήρωση, κνίδωση, έχουν συνδεθεί, αν και ασθενώς, με τη λοίμωξη από το μικρόβιο Helicobacter pylori. Συνεπώς, η σπουδαιότητα του Helicobacter pylori επεκτείνεται σε ποικίλες άλλες παθήσεις που μπορεί να έχουν τη γαστρίτιδα ως κοινό παρονομαστή.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ HELICOBACTER PYLORI ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ

gastritida-loimoxi-2

Οι αρχικές φάσεις της λοίμωξης από το μικρόβιο Helicobacter pylori εκμαιεύουν μια οξεία φλεγμονώδη αντίδραση του βλεννογόνου, της οποίας οι κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνουν επιγαστρικό πόνο, ναυτία, δυσπεψία, και έμετο. Τέτοιου είδους συμπτώματα είναι ασυνήθη και συνήθως μικρής διάρκειας. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν πολλαπλά έλκη άντρου ή διαβρώσεις, ενώ σε άλλους πάσχοντες κυριαρχούν οι αιμορραγικές βλάβες. Τα ενδοσκοπικά και ιστολογικά ευρήματα είναι σχεδόν όμοια, ενώ εκδήλωση της λοίμωξης από το μικρόβιο Helicobacter pylori αποτελεί, η αχλωρυδρία. Οι ασθενείς με Helicobacter pylori γαστρίτιδα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης δωδεκαδακτυλικών και γαστρικών ελκών, γαστρικού καρκίνου και λεμφώματος στομάχου.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ HELICOBACTER PYLORI ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ

Η χρόνια Helicobacter pylori γαστρίτης δεν έχει διακριτό ενδοσκοπικό πρότυπο, το οποίο εξαρτώμενο από το στάδιο ή την κατανομή· υπεραιμία, διαβρώσεις, εξελκώσεις υπερτροφία και ατροφία μπορεί να συνυπάρχουν σε ποικίλους συνδυασμούς στον ίδιο στόμαχο και σε εμφανώς φυσιολογικές περιοχές. Επίσης, κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι χρήσιμα για την πρόβλεψη της παρουσίας ή απουσίας της χρόνιας λοίμωξης από το μικρόβιο Helicobacter pylori. Συνεπώς, η διάγνωση της Helicobacter pylori γαστρίτιδας απαιτεί ιστοπαθολογική ανάλυση.

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ HELICOBACTER PYLORI ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ

gastritida-loimoxi-3

Οργανισμοί Helicobacter pylori ευρίσκονται σε μεγάλους αριθμούς εντός του γαστρικού βλεννογόνου προσκολλημένοι στην επιφάνεια των βλεννωδών κυττάρων. Βακτηρίδια επίσης, ευρίσκονται μεταξύ των κυττάρων του γαστρικού βλεννογόνου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιεκκριτική αγωγή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο βλεννογόνος του άντρου του στομάχου, της καρδιάς και ο οξυντικός βλεννογόνος  είναι ισοδύναμα ευαίσθητοι στη λοίμωξη από Helicobacter pylori και αποικίζονται με τις ίδιες συχνότητες. Σε ασθενείς με εκτεταμένη εντερική μεταπλασία του άντρου, ένας τύπος επιθηλίου στο οποίο το μικρόβιο σπάνια προσκολλάται, η λοίμωξη σχεδόν περιορίζεται σε μη μεταπλαστικές περιοχές του σώματος του στομάχου. Αυτό συμβαίνει σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιεκκριτική αγωγή.

Διήθηση του γαστρικού επιθηλίου από πολυμορφοπύρηνα και ουδετερόφιλα είναι το πιο διακριτό χαρακτηριστικό του γαστρικού βλεννογόνου που έχει προσβληθεί από το μικρόβιο Helicobacter pylori. Τα ουδετερόφιλα, γενικά, είναι πιο άφθονα στο άντρο και στην καρδία του στόμαχου σε σχέση με το σώμα αυτού, όπου εκεί μπορεί να είναι λίγα ή και να απουσιάζουν εντελώς, παρά την ορατή αποίκιση του βλεννογόνου από τα βακτήρια. Αυτή η κατανομή της φλεγμονής χαρακτηρίζει τη γαστρίτιδα που κυριαρχεί το άντρο(antrum-predominant gastritis).

ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – HELICOBACTER PYLORI ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ

gastritida-loimoxi-4

Μετά την ανακάλυψη των τοξινών του Helicobacter pylori, VacA και CagA, οι οποίες έχουν συνδεθεί με ειδικούς τύπους βλάβης του γαστρικού βλεννογόνου, έχουν γίνει συνεχόμενες προσπάθειες που συσχετίζουν τις τοξίνες αυτές και άλλους λοιμογόνους παράγοντες με μία ειδική εκδήλωση ή επιπλοκή της Helicobacter pylori γαστρίτιδας.

Επιπρόσθετοι λοιμογόνοι παράγοντες θεωρούνται οι εξής:

a) BabA (blood group antigen binding adhesin).
Είναι μία πρωτεΐνη της εξωτερικής μεμβράνης του Helicobacter pylori μικροβίου, που εμφανίζεται να εμπλέκεται στην προσκόλληση του Helicobacter pylori με το Lewis-b (Leb) blood group αντιγόνα πάνω στα γαστρικά επιθηλιακά κύτταρα.

b) IceA (Induced by contact with the epithelium)
Είναι ένζυμο βακτηριακού περιορισμού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ HELICOBACTER PYLORI ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ

Η διάγνωση της Helicobacter pylori γαστρίτιδας στηρίζεται στην αναγνώριση του μικροβίου Helicobacter pylori εντός του γαστρικού βλεννογόνου και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται επεμβατικές και μη επεμβατικές δοκιμασίες (Tests).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ HELICOBACTER PYLORI ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ

Ασθενείς με γαστρικά και δωδεκαδακτυλικά έλκη που σχετίζονται με την ύπαρξη του μικροβίου Helicobacter pylori (Helicobacter pylori -related) καθώς και εκείνοι με το πρωτοπαθές B-cell MALT γαστρικό λέμφωμα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε εκρίζωση του μικροβίου Helicobacter pylori με τη χρήση κατάλληλων φαρμάκων.

ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
(Antrum – Predominant Gastritis)

Χαρακτηρίζεται από μέτρια έως σημαντική φλεγμονή του άντρου, μέτρια προσβεβλημένο ή φυσιολογικό σώμα στομάχου, μικροσκοπική ατροφία ή απουσία αυτής ή εντερική μεταπλασία. Πολλοί ασθενείς με αυτό τον τύπο γαστρίτιδας δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ή επιπλοκές· ωστόσο, φέρουν κίνδυνο ανάπτυξης έλκους δωδεκαδακτύλου που εκτιμάται στο 20% κατά την διάρκεια της ζωής τους.

ΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΑΣΤΡΙΤΙΣ

Ονομάζεται, επίσης, πολυεστιακή ατροφική γαστρίτις, μεταπλαστική ατροφική γαστρίτις και ατροφική πανγαστρίτις και χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη διάχυτη φλεγμονή του βλεννογόνου, συχνά περισσότερο σημαντική στον οξυντικό βλεννογόνο, με τμήματα ατροφίας και εντερικής μεταπλασίας στο άντρο και το σώμα του στομάχου και με μειωμένη έκκριση οξέος. Η ατροφική γαστρίτιδα θεωρείται παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη γαστρικής επιθηλιακής δυσπλασίας, έναν προάγγελο του εντερικού τύπου αδενοκαρκινώματος του στομάχου και προδιαθέτει, επίσης σε γαστρικό έλκος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην ιατρό.