Οι αιμορροΐδες προκύπτουν από τη διάταση των ανώτερων και κατώτερων αιμορροϊδικών φλεβών, οι οποίες σχηματίζουν ένα αιμορροϊδικό πλέγμα ή μαξιλάρι στην υποβλεννογόνια στοιβάδα του κατώτερου πρωκτού και επειδή αυτό το αιμορροϊδικό μαξιλάρι είναι μια φυσιολογική ανατομική δομή, όλοι οι ενήλικες είναι υποψήφιοι για την ανάπτυξη συμπτωματικών αιμορροΐδων.

Οι εξωτερικές αιμορροΐδες προέρχονται από το κατώτερο αιμορροϊδικό πλέγμα κάτω από την οδοντωτή γραμμή και καλύπτονται από πρωκτικό πλακώδες επιθήλιο, ενώ οι εσωτερικές αιμορροΐδες προέρχονται από το ανώτερο αιμορροϊδικό πλέγμα πάνω από την οδοντωτή γραμμή και καλύπτονται από κυλινδρικό επιθήλιο. Οι αιμορροΐδες κατατάσσονται ανάλογα με το βαθμό της πρόπτωσής τους.

Οι πρώτου βαθμού αιμορροΐδες διατείνονται μέσα στον αυλό του ορθοπρωκτικού καναλιού κατά την πρωκτοσκόπηση, αλλά δεν προπίπτουν έξω από τον πρωκτό.

Οι δευτέρου βαθμού αιμορροΐδες προπίπτουν έξω από τον πρωκτό κατά την αφόδευση, αλλά επανέρχονται στην φυσιολογική ανατομική τους θέση αυτόματα.

Οι τρίτου βαθμού αιμορροΐδες προπίπτουν έξω από τον πρωκτό κατά την αφόδευση και απαιτούν υποβοηθούμενη ανάταση, ενώ οι τετάρτου βαθμού είναι μη ανατάξιμες και διατρέχουν κίνδυνο στραγγαλισμού.

Η θρόμβωση των εξωτερικών αιμορροΐδων μπορεί να είναι εξαιρετικά οδυνηρή και αιμορραγία παρουσιάζεται αργότερα κατά την πορεία μιας θρομβωμένης εξωτερικής αιμορροΐδας, ενώ οι εσωτερικές αιμορροΐδες μπορεί να είναι ασύμπτωματικες ή να συσχετίζονται με δυσφορία, κνησμό ή πρόπτωση.

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή και να απαιτεί επέμβαση και εξαρτάται από το βαθμό της αιμορροϊδοπάθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην Ιατρό.