Το ιατρείο της ειδικού γαστρεντερολόγου Παγώνας Κολέτσου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, είναι εξοπλισμένο με γαστροσκόπιο και κολονοσκόπιο τελευταίας τεχνολογίας, ώστε η γαστροσκόπηση και η κολονοσκόπηση να γίνονται με την μεγαλύτερη δυνατή διαγνωστική ακρίβεια, ενώ η απολύμανση των ενδοσκοπίων είναι ιδιαίτερα σχολαστική προκειμένου να εκμηδενίζονται οι πιθανότητες μετάδοσης μολυσματικών νοσημάτων.